Undersøgelser

UNDERSØGELSER


Børneundersøgelser

At undersøge børn kræver en rolig og tillidsfuld ramme, hvor der for det lille barn er plads til at lege og bevæge sig, og for det større barn/ung mulighed for dialog og tid til eftertanke.


Undersøgelser af børn vil generelt fortælle noget om barnets kognitive udvikling, dets relationelle kompetencer eller dets følelsesmæssige liv. Hvis der er behov for det, kan undersøgelsen også munde ud i en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), som kan bruges i en skole- eller dagtilbudssammenhæng. Hvis undersøgelsen viser, at der kunne være en diagnostisk problematik, kan der ved forældres samtykke indstilles til Børne- og Ungepsykiatrien.


Undersøgelsen kan foregå i Klinikken eller i hjemmet.


Forældrekompetenceundersøgelser

Undersøgelsen afdækker personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder hos forældrene og deres evner til at varetage deres barns behov. Hertil undersøges, om forældrene kan skabe tilknytning, danne og bevare familiemæssige relationer. Der vil blive taget stilling til forældrenes kompetencer til at håndtere udforudsete konfliktsituationer, til deres reaktionsmønstre samt deres evne til at reflektere over egne handlemønstre og tilsidesætte egne behov. Endelig undersøges forældrenes evne til at udvikle deres kompetencer for derigennem at kunne støtte deres barn/børns behov.


Undersøgelsen vil munde ud i en erklæringsskrivelse, som gennemgås med borgeren og den bestillende forvaltning.


Samarbejdspartnere

Sundhedshuset Torvet 5. Et psykiatrisk, psykologisk og sundhedsfagligt klinikfællesskab i hjertet af Hillerød: www.torvet-5.dk

PHILIP GYLLING


Torvet 5 1.tv, 3400 Hillerød, T: 28716230, M: philip@gyllings-praksis.dkCopyright 2017 @ All Rights Reserved