Jeg tilbyder

HVAD TILBYDER GYLLINGS PRAKSIS


Jeg er psykolog og tilbyder børnepsykologiske undersøgelser, som afhængigt af problematikken laves enten som brede børnepsykologiske undersøgelser eller som relativt smalle Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV’er).


Jeg tilbyder forældrekompetenceundersøgelser, når en socialforvaltning har brug for en psykologisk vurdering af de muligheder og begrænsninger, der er i et barns hjemmemiljø, således at der efterfølgende kan træffes afgørelse om foranstaltning efter serviceloven.


Jeg tilbyder supervisionsforløb til psykologer, sagsbehandlere og til ledelsespersoner af pædagogiske miljøer. Supervisionen vil typisk tage afsæt i en Narrativ metode med referencer til en Neuroaffektiv forståelsesramme i forhold til børns udvikling.


Jeg tilbyder terapeutisk behandling til voksne og børn. Det kan bl.a. handle om angst, sorg, belastningsreaktioner, stress, eksistentielle kriser i livet m.m. Eksempelvis kan kriser i samlivet med ens kære ofte være svære at være i, hvorfor en ekstern hjælp nogle gange kan være nødvendig. 


Jeg samarbejder med sundhedshuset Torvet 5. Et psykiatrisk, psykologisk og sundhedsfagligt klinikfællesskab i hjertet af Hillerød. Jeg samarbejder også med forsikringsselskabet PrimaCare.


PHILIP GYLLING


Torvet 5 1.tv, 3400 Hillerød, T: 28716230, M: philip@gyllings-praksis.dkCopyright 2017 @ All Rights Reserved