Jeg tilbyder

HVAD TILBYDER GYLLINGS PRAKSIS


Jeg er psykolog og tilbyder børnepsykologiske undersøgelser, som afhængigt af problematikken laves enten som brede børnepsykologiske undersøgelser eller som relativt smalle Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV’er).


Jeg tilbyder forældrekompetenceundersøgelser, når en socialforvaltning har brug for en psykologisk vurdering af de muligheder og begrænsninger, der er i et barns hjemmemiljø, således at der efterfølgende kan træffes afgørelse om foranstaltning efter serviceloven.


Jeg tilbyder supervisionsforløb til psykologer, sagsbehandlere og til ledelsespersoner af pædagogiske miljøer. Supervisionen vil typisk tage afsæt i en Narrativ metode med referencer til en Neuroaffektiv forståelsesramme i forhold til børns udvikling.


Jeg tilbyder samtaleforløb til både voksne og børn. Samarbejder med forsikringsselskabet Prima-care.dk.


Jeg samarbejder med sundhedshuset Torvet 5. Et psykiatrisk, psykologisk og sundhedsfagligt klinikfællesskab i hjertet af Hillerød: http://www.torvet-5.dk/

PHILIP GYLLING


Torvet 5 1.tv, 3400 Hillerød, T: 28716230, M: philip@gyllings-praksis.dkCopyright 2017 @ All Rights Reserved